Giới thiệu

8 NGUYÊN LÝ KINH DOANH CỦA SHCC

1. Mục tiêu chính

Chúng ta là phải tạo ra dịch vụ thật hoàn chỉnh mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng , từ đó làm phong phú chất lượng cuộc sống của toàn thể cán bộ công nhân viên SHCC, và đây cũng chính là lý tưởng mà SHCC hằng cống hiến. Mục tiêu cuối cùng của SHCC là đạt được sứ mệnh này, và chúng ta sẽ cố hết sức để biến mục tiêu này thành hiện thực. Tôi yêu cầu tất cả các bạn cùng chia sẻ và hiểu được mục tiêu này, và hãy làm hết sức mình.

2. Đóng góp cho xã hội

Chúng ta sẽ luôn hướng bản thân phù hợp với mục đích Quản lý cơ bản, luôn hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng với tư cách là những công dân yêu nước.

3. Ngay thẳng và trung thực

Chúng ta sẽ ngay thẳng và trung thực trong tất cả các thương vụ và trong tư cách cá nhân. Cho dù có tài năng hay hiểu biết đến đâu mà thiếu sự chính trực, chúng ta sẽ không thể được người khác tôn trọng hay bản thân chúng ta cũng không thể tự tôn mình.

4. Hợp tác và tinh thần đồng đội

Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Cho dù kỹ năng của chúng ta xuất sắc nhưng không có hợp tác và tinh thần đồng đội, chúng ta sẽ chỉ là một công ty trên danh nghĩa mà thôi.

5. Nỗ lực không ngừng để cải thiện

Chúng ta sẽ cố gắng không ngừng để tăng cường khả năng đóng góp cho xã hội qua các hoạt động kinh doanh. Chỉ bằng những nổ lực không ngừng nghỉ như thế, chúng ta mới có thế thực hiện được Mục đích Quản lý cơ bản và đạt được hòa bình và thịnh vượng dài lâu.

6 Lịch sự và khiêm tốn

Chúng ta phải chân thành và khiêm tốn, luôn tôn trọng các quyền lợi và các nhu cầu của người khác để đẩy mạnh các mối quan hệ xã hội lành mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

7. Thích nghi

Chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh tư tưởng và thái độ để đáp ứng những điều kiện ngày càng đổi thay xung quanh chúng ta, cố gắng hết sức hoạt động hòa hợp với thiên nhiên để đảm bảo phát triển và thành công.

8. Biết ơn

Chúng ta sẽ luôn biết ơn về tất cả những lợi ích mà chúng ta đã nhận được, tin tưởng rằng quan điểm này sẽ là nguồn vui và sức sống vô tận, cho phép chúng ta vượt qua bất kỳ trở ngại nào mà chúng ta gặp phải.