Thủ Tục Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Cho Con Mới Nhất 2023

Khi bố mẹ tiến hành chuyển nhượng, cho tặng đất cho con cái phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con mới nhất hiện nay như thế nào?

1. Điều Kiện Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Cho Con

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có sự tham gia thỏa thuận của các bên liên quan. Cụ thể, sẽ có sự chuyển giao quyền sử dụng đất từ người sở hữu đất hợp pháp sang cho người khác, và không yêu cầu phải thực hiện đền bù.
Trong đó, để được thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con, cả hai bên tham gia là bố mẹ và con cái đều cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được pháp luật quy định.

Điều Kiện Đối Với Bố Mẹ

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, các điều kiện đối với bố mẹ bao gồm:
– Có Giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Đất không có tranh chấp;
– Trong thời hạn sử dụng đất.
Để chuyển nhượng đất cho con cần đáp ứng điều kiện theo quy định

Để chuyển nhượng đất cho con cần đáp ứng điều kiện theo quy định

Điều Kiện Đối Với Con Cái

Đồng thời, con cái không thuộc các trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 191 Luật Đất đai 2013.
“- Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
– Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
– Cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

2. Thủ Tục Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Cho Con

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện kể trên, bạn có thể tham khảo thủ tục cho tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con sau đây.

Chuẩn Bị Giấy Tờ

Trước khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng đất cho con, bố mẹ và con cái cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây căn cứ Điều 40 Luật Công chứng năm 2014:
– Về bên chuyển nhượng (bố mẹ):
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
+ Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD/hộ chiếu;
+ Sổ hộ khẩu;
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân.
– Về bên nhận chuyển nhượng (con cái):
+ Giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD/ hộ chiếu;
+ Sổ hộ khẩu (nếu đã có hộ khẩu riêng);
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân.
 Bố mẹ và con cái cần chuẩn bị các giấy tờ trước khi làm thủ tục

Bố mẹ và con cái cần chuẩn bị các giấy tờ trước khi làm thủ tục

Thủ Tục Chuyển Quyền Sử Dụng Đất Cho Con

Vậy thủ tục chuyển nhượng đất cho con cái như thế nào? Quy trình này gồm có các bước như sau:
– Bước 1: Lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ bố mẹ sang con cái và thực hiện công chứng.
– Bước 2: Nộp hồ sơ
+ Nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường.
+ Hoặc nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cũng có thể nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
– Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và xử lý ban đầu.
– Bước 4: Giải quyết yêu cầu:
-> Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong tối đa là 3 ngày, sẽ được cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo và hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.
-> Nếu hồ sơ hợp lệ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ tiến hành các công việc bao gồm:
+ Nếu có sự thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc nếu đã cấp Giấy chứng nhận mà chưa được thực hiện trích đo địa chính thửa đất, chưa có bản đồ địa chính, thì sẽ tiến hành trích đo địa chính thửa đất.
+ Thông tin địa chính sẽ được tiến hành gửi cho cơ quan thuế nhằm mục đích xác định, thông báo thu nghĩa vụ tài chính đúng quy định.
+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp sẽ nhận được thông báo từ cơ quan thuế.
+ Xác nhận nội dung thay đổi vào Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó. Hoặc ở trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Sau đó, thông báo cho người sử dụng đất biết để tiến hành ký.
+ Thực hiện chỉnh lý và cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
– Bước 5: Trả kết quả
+ Tiến hành trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất được cấp.
+ Nếu đã nộp hồ sơ tại cấp xã trước đó, thì Giấy chứng nhận sẽ được gửi cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để tiến hành trao cho người sử dụng đất được cấp.
 Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho con cần đảm bảo đúng quy định

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho con cần đảm bảo đúng quy định

Các Khoản Thuế, Phí Trong Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Cho Con

Về các khoản thuế, phí trong thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho con cái thì như sau:
– Các khoản phí cần phải đóng:
+ Lệ phí địa chính: 100.000 đồng;
+ Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (ít nhất là 100.000 đồng và cao nhất là 5.000.000 đồng).
– Các khoản thuế, phí sẽ được miễn: tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.
 Khi chuyển quyền sử dụng đất cho con được miễn thuế thu nhập cá nhân

Khi chuyển quyền sử dụng đất cho con được miễn thuế thu nhập cá nhân

Trong bài viết, bạn đã được tìm hiểu về điều kiện và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho con mang tính chất tổng hợp và tham khảo. Với giá trị kinh tế của đất đai như hiện nay, bất cứ vấn đề pháp lý nào có liên quan đến tài sản này bao gồm cả việc chuyển nhượng đất cho con, bạn phải đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Có như vậy mới có thể tránh trường hợp rủi ro xảy ra trong tương lai.

Thông tin liên quan

0909 573 093 Liên hệ ngay (24/7)